Onze service

Bastjon Vastgoed benadert elk dossier op een volstrekt persoonlijke manier. Elke klant wordt zeer nauw opgevolgd en permanent geïnformeerd. We streven bovendien naar oplossingen waarin alle partijen zich perfect kunnen vinden. Deze aanpak wordt bijzonder geapprecieerd.

OPTIMAAL RESULTAAT DOOR CORRECTE PRIJZEN
In vastgoed kan alleen op basis van een correcte prijs een goed resultaat bereikt worden. Wij kiezen dan ook voor de realistische aanpak, waardoor u vlot en tegen de beste voorwaarden verkoopt of verhuurt.

ONZE SERVICE MAAKT HET VERSCHIL
Geen standaardoplossingen bij Bastjon Vastgoed! Wel een individuele benadering, waarbij gezocht wordt naar oplossingen die beide partijen schikken. Wij houden u bovendien permanent op de hoogte van het verloop van uw dossier.

Wij stellen alles in het werk om de verkoop of verhuur van Uw eigendom zo spoedig mogelijk te realiseren door o.m.:
- advies en waardebepaling
- samenstellen van dossier met foto's
- aanvraag bodemattest, kadastrale legger en plan, eigendomstitel, ...
- plaatsen van een mooi verzorgd uithangbord ter plaatse (indien toegelaten)
- advertenties plaatsen
- etalagepresentatie
- plaatsing op eigen website en andere vastgoedsites
- aanbieden aan potentiële klanten uit ons klantenbestand
- bezichtiging ter plaatse onder onze persoonlijke begeleiding
- permanente informatie verstrekken over het verloop van het dossier
- opstellen verkoop- of huurovereenkomst
- aanbrengen kandidaat-koper aan verkoper
- aanbrengen kandidaat-huurder aan verhuurder
- onderzoek solvabiliteit van kandidaat koper of huurder
- opmaken plaatsbeschrijving met foto's
- begeleiding tot bij notaris


TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel