Nieuws 12.02.2019

Rookmelders verplicht in alle huurwoningen

NIEUWE HUURCONTRACTEN SINDS 1 JANUARI 2013

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht om in iedere huurwoning die sinds die datum verhuurd is rookmelders te plaatsen.

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder.

In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met een rookmelder. De verplichting om in elke gemeenschappelijke keuken van een kamer ook een rookmelder te voorzien is op 11 augustus 2013 weggevallen.  

 

OVERGANGSREGELING BESTAANDE HUURCONTRACTEN

Voor bestaande huurcontracten werden woningen opgedeeld in deze die gebouwd zijn voor 1945 en deze die erna gebouwd zijn.

Woningen die voor 1945 werden prioritair aangepakt. Deze woningen moesten verplicht vanaf 1 januari 2016 voorzien zijn van optische rookmelders.

 

NIEUWE WETGEVING VANAF 1 JANUARI 2019

Sinds 1 januari 2019 is het tevens verplicht om bij woningen gebouwd na 1945 rookmelders te plaatsen.

Vanaf 1 januari 2020 zal het trouwens verplicht zijn om in alle woningen (zelfs als u er zelf als eigenaar in woont)  rookmelders te plaatsen.

 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS ER NIET TIJDIG AAN DE ROOKMELDERSVERPLICHTING IS VOLDAAN?

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (artikel 15 van de Vlaamse Wooncode) zal de woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. 

Het ontbreken van (voldoende) rookmelders wordt dus niet gequoteerd en zal bijgevolg op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.
Maar: als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als “niet-conform” beschouwd. 

Als de verhuurder voor zo’n woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert men dan de sancties die vermeld zijn in Titel III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode (nl. verplichting om werken uit te voeren of indien nodig te herbestemmen of te slopen en strafrechtelijke handhaving).

Bron: CibWeb

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact met ons op.
We helpen je graag verder.

info@bastjon.be
+32(0)56 22 27 33 Contacteer ons