Nuttige info

Optische rookmelders verplicht in alle woningen.
05/01/2013

Het nieuw decreet voorziet dat naast alle nieuwbouwwoningen en woningen met een vergunningsplichtige renovatie ook alle huurwoningen met een rookmelder moeten worden uitgerust.
Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten nà 31/12/2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders,
dit vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe huurcontract.

Voor (private) huurwoningen die met een 'bestaand' huurcontract (dus daterend van vòòr 1/1/2013) worden verhuurd als hoofdverblijfplaats geldt een gefaseerde invoering:

-woningen gebouwd voor 1945: voor 01 januari 2016
-woningen gebouwd vanaf 1945: voor 01 januari 2019

Via volgende link kan u de richtlijnen voor aankoop en plaatsing terugvinden: richtlijnen.


Bron: CIB - wonen-vlaanderen.

Verzekering gewaarborgd wonen.
14/07/2012

Wie in Vlaanderen een woning wil kopen, bouwen of renoveren en daarvoor een hypothecaire lening aangaat, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de verzekering gewaarborgd wonen. Dit is een gratis verzekering die je als werkende – zowel werknemers als zelfstandigen - voor 10 jaar kan afsluiten. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. Wanneer je tijdens die 10 jaar onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je een tegemoetkoming in de aflossing van je lening krijgen.  
Alle info: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be of via het kantoor.

bron: BIV 

Vergelijk uw EPC-kengetal met dat van andere woningen
16/06/2012

Heeft u een energieprestatiecertificaat (EPC) ontvangen voor uw woning en wilt u graag weten hoe die woning op energetisch vlak scoort in vergelijking met andere woningen in uw buurt? Of heeft u een woning op het oog waarvan u de energiescore eerst wil vergelijken met andere woningen in de regio alvorens u een beslissing neemt?
Dat kan vanaf nu met de nieuwe "Test uw EPC"-tool op volgende website.
 

bron: VEA

'As-built'-attest nog niet voor morgen
09/05/2012

Volgens de laatste wetgeving zou het vanaf 1 juni 2012 verplicht zijn om een as built-attest voor te leggen bij de verkoop van een woning. De voorziene datum komt intussen dichtbij, maar de vastgoedmakelaardij vernam uit goede bron dat de deadline verschoven wordt naar een latere datum...

bron: BIV